Asuminen

Suomen kielen alkeet

Suomen kielen alkeet ovat hyvä pohja jatko-opiskelulle ja suomen kielen taidon kehittämiselle. Suomen kielen alkeiden hallitseminen auttaa myös kommunikoimaan suomea puhuvien ihmisten kanssa ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria paremmin.
0m
1
1